Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Belastingaanslag, verzoek tot verrekening met voorlopige teruggaaf

 

[EIGEN NAAM]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[NAAM BELASTINGKANTOOR]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[WOONPLAATS, DATUM]

 

Betreft: Verzoek tot verrekening

 

 

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de door u gestuurde aanslag met nummer:(AANSLAGNUMMER) verzoek ik u het volgende.

Zou u de aanslag kunnen verrekenen met de Voorlopige Teruggaaf van (BELASTINGJAAR). Dit bedrag is ruimschoots voldoende voor betaling van de aanslag.

Ik verzoek u binnen twee weken schriftelijk te reageren.

 

Hoogachtend,

 

 

 

[HANDTEKENING]