Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Bezwaarschrift tegen aanslag rioolrecht, i.v.m. geen verhuurder of bewoner van perceel

[EIGEN NAAM]

[STRAATNAAM]

[WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[NAAM GEMEENTE]

[STRAATNAAM]

[WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[PLAATS, DATUM]

 

Geacht college,

 

Op [DATUM] ontving ik een aanslag rioolrecht over [PERIODE], met nummer [NUMMER], ten name van [NAAM].

Ik maak bezwaar tegen deze aanslag met het volgende argument: ik ben geen gebruiker of verhuurder van het genoemde perceel.

Ik verzoek u de aanslag te vernietigen omdat hij volgens mij ten onrechte is opgelegd.

  

Hoogachtend,

 

 

[HANDTEKENING]