Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Bezwaarschrift tegen een te hoge WOZ waarde van woning, in vergelijking tot een recent gemaakt taxatieverslag

[EIGEN NAAM]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[NAAM GEMEENTE]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[WOONPLAATS, DATUM]

 

Betreft: Bezwaar tegen de WOZ waarde

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Naar aanleiding van de door u gestuurde aanslag met nummer:(AANSLAGNUMMER), wil ik bezwaar maken.

 

De door u gestelde WOZ-Waarde namelijk: (WOZ WAARDE) is te hoog. De woning is op (DATUM) getaxeerd door (NAAM MAKELAAR) voor (TAXATIEWAARDE). Ik verwacht dan ook dat u de WOZ waarde wordt aangepast naar de taxatiewaarde min de grondprijs.

 

Ik verzoek u dan ook de WOZ-waarde van mijn woning aan te passen en mij een nieuwe beschikking te sturen.

Ik verzoek u binnen twee weken schriftelijk te reageren.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

[HANDTEKENING]