Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Bezwaarschrift tegen een te hoge WOZ waarde van woning, in vergelijking tot woningen in de buurt

[EIGEN NAAM]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[NAAM GEMEENTE]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[WOONPLAATS, DATUM]

 

Betreft: Bezwaar tegen de WOZ waarde

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Naar aanleiding van de door u gestuurde aanslag met nummer:(AANSLAGNUMMER), wil ik bezwaar maken.

De door u gestelde WOZ-Waarde namelijk: (WOZ WAARDE) is te hoog, de waarde van gelijkwaardige woningen bij mij in de buurt is lager namelijk: (WAARDE).

Ik verzoek u dan ook de WOZ-waarde van mijn woning aan te passen en mij een nieuwe beschikking te sturen.

Ik verzoek u binnen twee weken schriftelijk te reageren.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

[HANDTEKENING]