Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Bezwaarschrift tegen WOZ-waarde van de woning, opvragen taxatieverslag van de gemeente

[EIGEN NAAM]

[STRAATNAAM]

[WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[NAAM GEMEENTE]

[STRAATNAAM]

[WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[PLAATS, DATUM]

 

Geacht college,

Hiermee maakt ondergetekende pro forma bezwaar tegen de door u bij beschikking vastgestelde waarde van mijn woning per [DATUM INGANG].

 

Ter motivering van mijn bezwaarschrift verzoek ik u mij het taxatieverslag van mijn woning toe te zenden.

In afwachting van dit taxatieverslag verzoek ik u tevens om mij uitstel van motivering te verlenen.

 

Hoogachtend,

 

 

 

[HANDTEKENING]