Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Bezwaar tegen verlening  bouwvergunning

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente (NAAM)

Postbus
POSTCODE  PLAATS

(of adres van de in de advertentie aangegeven instantie vermelden)

 

Uw naam

Adres

Postcode en woonplaats


Onderwerp: bezwaar
tegen verlenen bouwvergunning

Plaats, datum

 

 

Geacht college,

Hierbij dien ik de navolgende bezwaren in tegen uw besluit waarbij u aan (naam vergunningvrager) een bouwvergunning ingevolge de Woningwet  verleend voor (naam aanvragen) aan de (weg ) te (plaats).

Mijn bezwaren luiden als volgt:

 

(Enkele argumenten)

 

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u alsnog de vergunning te weigeren.

 

Hoogachtend,

 

(NAAM)

 

 

(handtekening)