Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

[EIGEN NAAM]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[NAAM INCASSOBUREAU]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[WOONPLAATS, DATUM]

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Ik ontving van u een brief waarin u mij sommeert binnen [GESTELDE TERMIJN] dagen de vordering betreffende [ONDERWERP VAN VORDERING] te voldoen. U brengt mij een bedrag van [BEDRAG] aan incassokosten in rekening. Naar mijn mening is dit bedrag onredelijk hoog en staat dit niet in verhouding tot de kosten die u daadwerkelijk heeft moeten maken om de schuld te innen. Ik zal dan ook volstaan met betaling van [BEDRAG]. Dit bedrag komt mijns inziens beter overeen met de door u werkelijk gemaakte kosten.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

[HANDTEKENING]