Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

[EIGEN NAAM]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[NAAM BEDRIJF]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[WOONPLAATS, DATUM]

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Ik ontving van u een brief waarin u mij sommeert binnen [GESTELDE TERMIJN] dagen de vordering betreffende [ONDERWERP VAN VORDERING] te voldoen. U brengt mij reeds nu [BEDRAG] aan incassokosten in rekening. Hiermee ga ik niet akkoord. Er is mij tot op heden immers nooit een factuur gestuurd. Het in rekening brengen van incassokosten is naar mijn mening dan ook niet geoorloofd. Deze kosten zal ik derhalve niet betalen.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

[HANDTEKENING]