Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

[EIGEN NAAM]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[NAAM INCASSOBUREAU]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[WOONPLAATS, DATUM]

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Ik ontving van u een brief waarin u mij sommeert binnen [TERMIJN] dagen de vordering betreffende [ONDERWERP VAN VORDERING] te voldoen. Hiertoe ben ik niet bereid aangezien [REDEN VAN WEIGERING]. In mijn brieven van [DATUM EERSTE BRIEF] en [DATUM TWEEDE BRIEF] heb ik uw cliënt gewezen op mijn klachten. Tot op heden heb ik daarop echter [GEEN/NIET AFDOENDE] antwoord gekregen. Ik deel u daarom mede dat ik genoemde vordering niet zal betalen, totdat uw cliënt een redelijk voorstel doet ter afhandeling van mijn klacht.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

[HANDTEKENING]