Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Bruikleenovereenkomst

 

 

 

1.    Op (datum) heeft (naam contractant1) voor (periode1) in bruikleen ontvangen, volgens onderstaande specificatie:

(omschrijving).

 

2.    (naam contractant2) heeft toestemming gegeven voor het uitlenen van (omschrijving).

 

3.    (naam contractant1) zal zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt zorgvuldig zorg dragen voor hetgeen in bruikleen is ontvangen.

 

4.    (naam contractant1) is aansprakelijk voor elke schade aan hetgeen in bruikleen is ontvangen, ontstaan tijdens de bruikleenovereenkomst.

 

 

 

Aldus in (aantal exemplaren)voud getekend, te (plaats van tekening) op (datum van tekening).

 

 

 

Handtekening lener                                                           Handtekening uitlener

 

(handtekening)                                                                ( handtekening)