Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

[EIGEN NAAM]
[STRAATNAAM]
[POSTCODE EN WOONPLAATS]
[EVT. TELEFOONNUMMER]
[EVT. E-MAILADRES]


[NAAM BEDRIJF]
[STRAATNAAM]
[POSTCODE EN WOONPLAATS]
[EVT. TELEFOONNUMMER]
[EVT. E-MAILADRES]


Polisnummer: [polisnummer]


[woonplaats, datum]


Geachte heer, mevrouw,

Met ingang van [datum opzegging] heb ik de autoverzekering opgezegd die ik bij uw maatschappij had lopen.

 

Omdat de verzekering voor het einde van de looptijd is beëindigd, ben ik voor de resterende periode in feite geen premie verschuldigd; ik heb dan immers ook geen dekking genoten.
Het onverschuldigde deel van de reeds betaalde premie heb ik nog niet mogen ontvangen. Ik verzoek u daarom dit deel niet te reserveren, maar over te maken op rekeningnummer [bank- of gironummer], ten name van [naam rekeninghouder] te [woonplaats].

 

Tevens verzoek ik u binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.

Hoogachtend,


[Handtekening]

[EIGEN NAAM]
[STRAATNAAM]
[POSTCODE EN WOONPLAATS]
[EVT. TELEFOONNUMMER]
[EVT. E-MAILADRES]


[NAAM BEDRIJF]
[STRAATNAAM]
[POSTCODE EN WOONPLAATS]
[EVT. TELEFOONNUMMER]
[EVT. E-MAILADRES]


Polisnummer: [polisnummer]


[woonplaats, datum]


Geachte heer, mevrouw,

Hierbij deel ik u mee niet akkoord te gaan met het bedrag van [schadebedrag] dat uw expert als mijn schade heeft vastgesteld op [datum vaststelling], naar aanleiding van een claim die ik bij u heb ingediend op [datum ingediende claim].

Mijns inziens is dit bedrag te laag en wel om de volgende redenen:


-[reden 1]
-[reden 2]
-[reden 3]

Ik verzoek u daarom het schadebedrag aan te passen. Tevens vraag ik u om binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.

Hoogachtend,[Handtekening]

[EIGEN NAAM]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[NAAM VERZEKERINGSMAATSCHAPIJ]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[WOONPLAATS, DATUM]

 

Betreft: Opzegging verzekering

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Met deze brief wil ik u verzoeken de verzekering met polisnummer:(POLISNUMMER), zo spoedig mogelijk te beëindigen.

 

Ik verzoek u binnen twee weken schriftelijk te reageren.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

[HANDTEKENING]

[EIGEN NAAM]
[STRAATNAAM]
[POSTCODE EN WOONPLAATS]
[EVT. TELEFOONNUMMER]
[EVT. E-MAILADRES]


[NAAM BEDRIJF]
[STRAATNAAM]
[POSTCODE EN WOONPLAATS]
[EVT. TELEFOONNUMMER]
[EVT. E-MAILADRES]Polisnummer: [polisnummer]


[woonplaats, datum]


Geachte heer, mevrouw,

Op [datum brief] ontving ik van u een aankondiging dat u mijn polis per [datum opzegging] opzegt.

 

U vermeldt dat u volgens de polisvoorwaarden het contract eenzijdig kunt beëindigen, maar geeft [onbehoorlijk/onjuist] motivatie voor deze maatregel.
Om die reden protesteer ik tegen dit royement. Ik verzoek u daarom de opzegging ongedaan te maken, omdat ik anders problemen verwacht met het afsluiten van een nieuwe verzekering.
Als u bij uw beslissing blijft, vraag ik u mij te berichten waarom u mijn verzekering heeft opgezegd. Ik kan dan toetsen of uw besluit op juiste gronden is gebaseerd.

 

Ik verzoek u binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.

Hoogachtend,[Handtekening]

[EIGEN NAAM]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[NAAM VERZEKERINGSMAATSCHAPIJ]

[STRAATNAAM]

[POSTCODE EN WOONPLAATS]

[EVT. TELEFOONNUMMER]

[EVT. E-MAILADRES]

 

 

[WOONPLAATS, DATUM]

 

Betreft: Opzegging verzekering

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Met deze brief wil ik u verzoeken de verzekering met polisnummer:(POLISNUMMER), zo spoedig mogelijk te beëindigen.

 

Ik verzoek u binnen twee weken schriftelijk te reageren.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

[HANDTEKENING]

Page 1 of 2

Start
1